Statistiky zahraniční mobility

VÍCE NEŽ 200 SMLUV S PARTNERSKÝMI ŠKOLAMI

AMU uzavřela v rámci mezinárodní spolupráce více než 200 smluv s partnerskými školami v rámci programu Erasmus+ a další bilaterální smlouvy s partnerskými školami zejména z mimoevropských států.


.