Kontakty mezinárodní oddělení

Mezinárodní oddělení AMU je zodpovědné za rozvoj mezinárodních vztahů a za realizaci zahraničních výměnných programů, které zajišťují mobilitu studentů a akademických pracovníků. Tyto mezinárodní programy mobility hrají nezastupitelnou roli v procesu internacionalizace AMU. Naším cílem je také napomoci integraci zahraničních studentů do života na AMU, spoluvytvářet otevřené a přátelské mezinárodní prostředí a soustavně zlepšovat podmínky pro studium zahraničních studentů u nás. Mezinárodní oddělení rektorátu má koordinační roli a úzce spolupracuje s mezinárodními odděleními fakult.

V případě dotazů týkajících se mezinárodní činnosti, programů zahraniční mobility nebo zahraničních stipendií nás neváhejte kontaktovat.

 

prof. Mgr. Jan Hančil

Prorektor pro mezinárodní vztahy, tvůrčí činnost a styk s absolventy a veřejností

E-mail: jan.hancil@amu.cz
Telefon: 234 244 507

Konzultační hodiny:
Konzultace možné pouze po předchozí domluvě
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Jan HANČIL

Mgr. Klára Banotová

Referent správního úseku

E-mail: klara.banotova@amu.cz
Telefon: 234 244 567
Detail osoby
Bez obrázku

PhDr. Martina Zárubová

Referent správního úseku

E-mail: martina.zarubova@amu.cz
Telefon: 234 244 514
Detail osoby
Bez obrázku


.