18 nebo 80 let? Studovat lze kdykoliv

AMU v rámci své vzdělávací činnosti nabízí veřejnosti programy celoživotního vzdělávání zaměřené na výkon povolání či zájmově. Rozumí se tím vzdělání, které doplňuje, prohlubuje, obnovuje a rozšiřuje vědomosti, dovednosti či kvalifikaci jeho účastníků. Bližší podmínky stanovuje Řád celoživotního vzdělávání AMU.


.