Podpora doktorských výzkumných pobytů v zahraničí

Studenti doktorského studia AMU mohou pětkrát ročně žádat o finanční podporu na mezinárodní krátkodobé mobility, tj. výjezdy na konference, workshopy, dílny či individuální cílenou rešerši. Maximální délka pobytu je 10 kalendářních dnů. Jde o podporu takových mobilit, které není možné plánovat s ročním předstihem a nelze je tedy financovat z prostředků Studentské grantové soutěže, nebo jejichž délka je kratší než minimální délka pobytu stanovená pravidly programu Erasmus+. Pravidla a podmínky přidělování podpory upravuje METODICKÝ POKYN PROREKTORA č. 1_2021, Vyhlášení Programu na podporu zahraničních krátkodobých mobilit studentů DSP.pdf

O přidělení podpory rozhoduje komise složená z prorektorů AMU a kvestora AMU. Komise se schází v souladu s pěti uzávěrkami podávání žádostí dle následujícího harmonogramu:

a. 15. března – rozhodnutí do 29. března

b. 14. května – rozhodnutí do 28. května

c. 14. červenec s rozhodnutím do 28. července

d. 10. září – rozhodnutí do 20. září

e. 15. listopadu – rozhodnutí do 30. listopadu

Aktuální informace

V souvislosti s přetrvávajícími omezenými možnostmi cestování do některých regionů, bychom Vás chtěli informovat o aktuálních možnostech financování krátkodobých doktorských projektů.

Akademie múzických umění v Praze považuje za důležité, aby její studenti byli schopni pokračovat ve vzdělávání a profesním rozvoji i v této situaci, a aby při tom měli možnost flexibilně využívat i zdrojů na zahraniční aktivity.

Rádi bychom Vás proto vyzvali, abyste i v roce 2023 aktivně vyhledávali konkrétní možnosti virtuálního vzdělávání a setkávání se zahraničními odborníky ve Vašem oboru – například formou webinářů, online konferencí apod., a abyste předkládali žádosti o jejich profinancování Mezinárodnímu oddělení AMU (kontakt: Klára Banotová, klara.banotova@amu.cz) s ohledem na termíny jednotlivých výzev. Virtuální (online) doktorské mobility jsou i nadále podporovány, ale je třeba je předložit ke schválení komisi prorektorů v rámci vypsaných výzev.

INFO

Žádosti je možné podávat do 14.7.2023.


Zahraniční pobyty – vyhodnocení žádostí

Hodnotící komise 2024_01.pdf
Aktualizováno 28. 3. 2024 11:03


Hodnotící komise 2023_11.pdf
Aktualizováno 1. 12. 2023 09:12


Hodnotící komise 2023_09.pdf
Aktualizováno 15. 11. 2023 11:11


Hodnotící komise 2023_07.pdf
Aktualizováno 24. 7. 2023 12:07


Hodnotící komise 2023_05.pdf
Aktualizováno 29. 5. 2023 10:05


Hodnotící komise 2023_03.pdf
Aktualizováno 23. 3. 2023 08:03


Hodnotící komise 2022_11.pdf
Aktualizováno 30. 11. 2022 09:11


Hodnotící komise 2022_09.pdf
Aktualizováno 26. 9. 2022 09:09


Hodnotící komise 2022_05.pdf
Aktualizováno 2. 6. 2022 15:06


Hodnotící komise 2022_03.pdf
Aktualizováno 31. 3. 2022 16:03


Hodnotící komise 2021_11.pdf
Aktualizováno 30. 11. 2021 09:11


Hodnotící komise 2021_09.pdf
Aktualizováno 12. 10. 2021 14:10


Hodnotící komise 2021_08.pdf
Aktualizováno 12. 8. 2021 10:08


Hodnotici komise 2021_05.pdf
Aktualizováno 26. 5. 2021 10:05


Hodnotící komise 2021_03.pdf
Aktualizováno 25. 3. 2021 12:03


Hodnotící komise 2020_11.pdf
Aktualizováno 11. 3. 2021 12:03


Hodnotící komise 2020_09.pdf
Aktualizováno 11. 3. 2021 12:03


Hodnotící komise 2020_03.pdf
Aktualizováno 11. 3. 2021 12:03


Hodnotici komise 2019_11.pdf
Aktualizováno 6. 12. 2019 13:12


Hodnotici komise 2019_09.pdf
Aktualizováno 23. 9. 2019 13:09


Hodnotící komise 2019_05.pdf
Aktualizováno 17. 5. 2019 11:05


Hodnotici Komise 2019_03.pdf
Aktualizováno 15. 3. 2019 12:03


Hodnotici komise 2018_11.pdf
Aktualizováno 27. 11. 2018 12:11


Hodnotici Komise 2018_09.pdf
Aktualizováno 26. 9. 2018 12:09


Hodnotici komise 2018_05.pdf
Aktualizováno 16. 5. 2018 09:05


Hodnotici komise 2018_03.pdf
Aktualizováno 16. 3. 2018 09:03


Hodnotici komise 2017_11.pdf
Aktualizováno 20. 2. 2018 15:02


Hodnotici komise 2017_09.pdf
Aktualizováno 20. 2. 2018 15:02


Hodnotici komise 2017_05.pdf
Aktualizováno 20. 2. 2018 15:02


Hodnotici komise 2017_03.pdf
Aktualizováno 20. 2. 2018 15:02Informace o mobilitách:

prof. Mgr. Jan Hančil

Prorektor pro mezinárodní vztahy, uměleckou činnost a styk s absolventy a veřejností

E-mail: jan.hancil@amu.cz
Telefon: 234 244 507

Konzultační hodiny:
Konzultace možné pouze po předchozí domluvě
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Jan HANČIL

Přijímání žádostí a závěrečných zpráv:

Mgr. Klára Banotová

Referent správního úseku

E-mail: klara.banotova@amu.cz
Telefon: 234 244 567
Detail osoby
Bez obrázku


.