Harmonogram akademického roku 2021/2022

Harmonogram akademického roku stanovuje především termíny zahájení jednotlivých semestrů, období prázdnin a termín konce akademického roku. Dále reguluje období, v němž by měly probíhat zápisy do předmětů.

Začátek akademického roku 2021/2022 01.10.2021
Imatrikulace 04.10.2021
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů zimního semestru  20. 9. 2021* – 24. 10. 2021
Výuka v zimním semestru  1. 10. 2021 – 23. 12. 2021
Zimní prázdniny 24. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Zkouškové období za zimní semestr   3. 1. 2022 – 11. 2. 2022
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů letního semestru   31. 1. 2022* – 27. 2. 2022
Opravné termíny zkoušek  31. 1. 2022 – 11. 2. 2022
Výuka v letním semestru 14. 2. 2022** – 20. 5. 2022
Zkouškové období za letní semestr (6 týdnů) 23. 5. 2022 – 30. 6. 2022
Začátek zápisu do vyššího ročníku 01.06.2022
Letní prázdniny 1. 7. 2022 – 31. 8. 2022
Opravné termíny zkoušek a termíny náhradních zkoušek 1. 9. 2022 – 14. 9. 2022
Konec akademického roku 2021/2022 30.09.2022
Začátek akademického roku 2022/2023 01.10.2022

* zápis předmětů bude v KOS otevřen v 9:00

** přesný počet týdnů výuky v LS stanoví fakultní harmonogramy, přičemž minimální počet týdnů kontaktní výuky činí 12, a to dle reálného rozložení studijní zátěže v čase; pro výuku realizovanou centrálními pracovišti (jazyky, tělesná výchova) platí centrální harmonogram AMU

 

 

 

 

 


.