Podrobné informace o podmínkách a termínech podávání přihlášek jsou k dispozici na webových stránkách fakult:

INFO

Přihlášku ke studiu na AMU si můžete podat prostřednictvím elektronické přihlášky ke studiu.


Kurzy celoživotního vzdělávání

Pro uchazeče o kurzy celoživotního vzdělávání je určena tato přihláška pro CŽV


.