Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení
Řízení ke jmenování profesorem

1Základní informace

Řízení k zahájení habilitačního řízení je upraveno Zákonem o VŠ 111-1998 Sb, Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem AMU.

2.  Seznam požadovaných dokladů

Při zahájení řízení k habilitačnímu řízení uchazeč předkládá:

 • návrh na zahájení habilitačního řízení adresovaný děkanovi fakulty s uvedením oboru
 • kopie diplomu o absolvování vysoké školy a dalších diplomů (např. Ph.D.)
 • strukturovaný životopis
 • přehled odborné, umělecké, publikační činnosti
 • přehled pedagogické činnosti, zejména vysokoškolské
 • přehled zahraničního studia nebo stáží

3.  Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením

AMU nestanovuje pro uchazeče k habilitačnímu řízení poplatek za úkony spojené s řízením, není-li dále určeno jinak.1Základní informace

Řízení ke jmenování profesorem je upraveno Zákonem o VŠ 111-1998 Sb, Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem AMU.

2.  Seznam požadovaných dokladů

Při zahájení řízení ke jmenování profesorem uchazeč předkládá:

 • návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem adresovaný děkanovi fakulty s uvedením oboru
 • dvě písemná stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru
 • kopie diplomu o absolvování vysoké školy a dalších diplomů (např. Ph.D.) a kopii dokladu o habilitaci
 • strukturovaný životopis
 • přehled odborné, umělecké, publikační činnosti
 • přehled pedagogické činnosti, zejména vysokoškolské
 • přehled zahraničního studia nebo stáží

3.  Poplatky za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem

AMU nestanovuje pro uchazeče v řízení ke jmenování profesorem poplatek za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem, není-li dále určeno jinak.

.