Testování Covid-19 zaměstnanců a studentů (týká se studentů posledních ročníků, kteří se na základě Mimořádného opatření vlády ze dne 19. 4. 2021 mohou účastnit výuky na AMU)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti,

Jak již víte, mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. března 2021 se pro veřejné vysoké školy zavádí povinnost testovat zaměstnance na COVID-19, pokud nejsou plně na home office. Mimořádné opatření ze dne 19. dubna 2021 rozšiřuje tuto povinnost také o testování studentů posledních ročníků bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, kteří se mohou účastnit umělecké výuky a praxí.

Od středy 17. března 2021 mohou naši zaměstnanci vykonávat práci na pracovišti pouze tehdy, jestliže podstoupili v předchozích sedmi dnech antigenní nebo PCR test na koronavirus, jehož výsledek je negativní. Studenti, kteří se mohou účastnit výuky, mohou s platností od pondělí 26. dubna 2021 vstoupit do školy pouze tehdy, jestliže podstoupili v předchozích sedmi dnech antigenní nebo PCR test na koronavirus, jehož výsledek je negativní.

Tento test si mohou studenti i zaměstnanci zajistit sami ve zdravotnických zařízeních (prokazujete se výsledkem testu) nebo na své fakultě podle pokynů níže (informace bude poskytnuta vrátnicím). Zároveň mohou na pracoviště/do výuky bez testování i všichni ti, kteří v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19 (počítáno od prvního pozitivního testu, prokazuje se čestným prohlášením, vzor ke stažení ZDE) a též všichni, kteří byli očkováni (po 14 dnech od poslední potřebné dávky, prokazuje se očkovacím certifikátem).

Testování je pro zaměstnance (pracovní smlouvy, DPP, DPČ) a studenty posledních ročníků AMU.

Testování probíhá v prostorách fakult. Testování je primárně určeno zaměstnancům, kteří střídají homeoffice s docházkou na pracoviště, tedy zejména administrativě, a dále pedagogům, kteří vedle individuálních konzultací realizují distanční výuku z prostor školy, dále pak studentům posledních ročníků, kteří se mohou účastnit výuky ve škole.

Zaměstnanci externích firem, kteří mají být přítomní v prostorách školy, si zajišťují otestování v maximálně sedmidenním intervalu sami. Testovací termíny ve škole pro ně nejsou určeny. Jejich přístup do školy podléhá stejným pravidlům jako přístup zaměstnanců školy.

AMU zajišťuje testovací tým se zdravotnickým personálem, který je pověřen provedením antigenního testu formou výtěru z okraje nosní dírky. Testy probíhají v režimu úhrady ze zdravotního pojištění, na které máme všichni každé tři dny nárok zdarma. Studentům posledních ročníků anglických programů bude testování hradit AMU i v případě, že nemají v ČR sjednané zdravotní pojištění. AMU hradí výjezdy testovacích týmů a další náklady spojené s administrací testu. K rezervaci termínů je využíván on-line rezervační systém AMU. Provoz na testovacích místech je organizován v součinnosti se zdravotnickými zařízeními a podle pokynů tajemnic fakult. Vzhledem k omezeným testovacím kapacitám odvozujte svou rezervaci termínu, prosíme, striktně od Vaší plánované přítomnosti ve škole.

Termín si rezervujeme

1. v rezervačním systému vyberte testovací místo své fakulty (testovací místo v kampusu Malostranská je společné pro HAMU a rektorát AMU),
 
2. vyberte den testování a desetiminutový interval, který budete sdílet s dalšími pěti zaměstnanci, resp. studenty, tento interval, prosíme, pečlivě dodržujte, aby se netvořily fronty,
 
3. níže zadejte své jméno a školní email (rezervace je spojená s oficiální emailovou adresou školy),
 
4. dále, prosíme, vyplňte rodné číslo (příp. číslo pojištěnce u cizinců) a vyberte svou zdravotní pojišťovnu (tyto údaje jsou podkladem pro nahlášení výsledků testu do státních registrů, což zajišťují zdravotníci),
 
5. potvrďte prosím svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a odešlete formulář,
 
6. na email Vám přijde potvrzení, skrze které můžete rezervaci měnit - v případě, že se nebudete moci dostavit, máte možnost termín změnit, nebo se z něj odhlásit a uvolnit tak místo dalšímu zájemci,
 
7. rezervace je ukončena 2 hodiny před zahájením testování.

Testovací termíny budeme postupně přidávat podle dohody se zdravotnickými zařízeními a kapacitními možnostmi.

Rezervace testovacích termínů (tlačítko na rezervační systém)

Testovací místa jsou na fakultách

Na testování si, prosím, nezapomeňte vzít kartičku pojištěnce a občanský průkaz.

Co dělat, když jsem pozitivní

Předem děkujeme za Vaši spolupráci, koordinaci v rámci fakult a citlivé vnímání smyslu těchto opatření.

21. duben 2021

.