Prohlášení Akademického senátu AMU k situaci na Ukrajině

Akademický senát Akademie múzických umění v Praze se připojuje k prohlášení vedení AMU k současné situaci na Ukrajině a vyjadřuje podporu ukrajinskému národu. Zároveň si váží toho, že AMU nezůstává jen u slov, ale snaží se vytvořit program na podporu ukrajinských studentů, kteří budou hledat útočiště v ČR.

25. únor 2022

.