Mimořádná situace spojená s epidemií COVID-19: provoz a fungování rektorátu od úterý 1. 3. 2022

Na základě aktuálně vyhlášených vládních opatření ke zpomalení šíření koronavirové nákazy stanovuji s účinností od úterý 1. 3. 2022 do odvolání následující pravidla pro provoz a fungování rektorátu:

1. Všichni zaměstnanci dodržují ve společných prostorách a při jakémkoli kontaktu dvou a více osob pravidla ochrany dýchacích cest.

2. Všechna oddělení pokračují v zajišťování služeb v plném rozsahu.

3. Nadřízený může zaměstnancům stanovit jeden den práce z domova v týdnu. Všichni zaměstnanci, kteří pracují z domova, musí mít přesměrovanou pevnou linku na číslo svého mobilního telefonu. Při přesměrování je nutno zadat nejprve 0, pokud by s přesměrováním byly potíže, je třeba se obrátit na PC oddělení.

4. Termíny pro odevzdání podkladů dle harmonogramu pro vyúčtování musí být dodržovány. Pokud není možné zajistit plně podepsanou listinnou verzi dokumentů, je potřeba dokumenty opatřené PID doručit v elektronické verzi na příslušné oddělení rektorátu e-mailem s explicitním schválením daných PID jako příkazce, resp. správce rozpočtu či hl. účetní v těle e-mailu.

Tímto opatřením se ruší opatření platné od 10. 12. 2021.

Ing. Tomáš Langer, Ph.D.
kvestor

 

28. únor 2022

.