Veřejné zakázky

Smlouvy k veřejným zakázkám jsou v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek uveřejněny v registru smluv podle zákona 340/2015 Sb., a to včetně zakázek malého rozsahu již od 50 tis. Kč.

 
Veřejný profil AMU jako zadavatele podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, dostupný je též z Věstníku veřejných zakázek.

 
S případnými dotazy k veřejným zakázkám se obracejte na Martinu Hlaváčkovou na emailové adrese martina.hlavackova@amu.cz.

 


.