Aktuální výzvy v ČR

Aktuální termíny interních grantových soutěží AMU a externích poskytovatelů dotací, grantů a účelové podpory.

Termíny pro podávání žádostí určené jednotlivými poskytovateli dotací. Při podávání žádostí, u nichž je hlavním žadatelem AMU, se prosím řiďte interním termínem stanoveným Oddělením pro vědu, výzkum a projekty (je vždy uveden v informačním emailu).

Nejbližší termíny


.