Plán genderové rovnosti

Skupina pro rovné příležitosti

  • HAMU: Sylva Stejskalová 
  • DAMU: Karel František Tománek 
  • FAMU: Helena Bendová, zástupkyně Andrea Slováková 
  • rektorát: Karolína Vinická 
  • koordinace: Filip Malý

Koncepce péče o sociální prostředí na AMU:

  • rektorát – financování, koordinace, GEP
  • součásti – ustavují tělesa, zajišťují služby, protože jsou nejblíže příjemcům podpory a znají místní prostředí, takže mohou nejlépe konkretizovat principy dohodnuté na celoškolní úrovni

Kontaktní osoba: Karolína Vinická (karolina.vinicka@amu.cz)

Link na Analýzu rovných příležitostí na AMU ZDE: 230320 Audit rovných příležitostí FINAL.pdf


.