DATABÁZE ODBORNÝCH ČASOPISŮ

Arteacta

Recenzované periodikum ArteActa se zaměřuje na umělecký výzkum a soudobé performativní umění. Časopis vznikl z potřeby specializovaného periodika, v němž by se mohlo setkávat a zároveň vzájemně inspirovat hned několik vědeckých disciplín. Z jedné strany se jedná o soudobé performativní umění s důrazem na audiovizi, divadlo, hudbu, tanec a jejich interdisciplinární přesahy. Druhou oblast zájmu časopisu představuje umělecký výzkum. ArteActa vychází dvakrát ročně pod patronátem Akademie múzických umění v Praze a jejich jazykem je čeština, slovenština i angličtina. Jednotlivá čísla časopisu ArteACta je možné zakoupit v e-shopu NAMU a jsou k dostání také u vybraných českých a slovenských knihkupců. Předplatné je možné objednat na e-mailu predplatne@arteacta.cz.

Repozitář AMU

DSpace

DSpace shromažďuje, distribuuje a uchovává produkty digitálního výzkumu. Naleznete zde články, pracovní dokumenty, předtištěné tiskové zprávy, technické zprávy, dokumenty z konferencí a sady dat v různých digitálních formátech. Obsah DSpace je aktualizován denně, jsou přidávány nové komunity a sbírky.

Obsah DSpace je doplňován a organizován kolem komunit, které odpovídají administrativním subjektům, fakulty, oddělení vědy a výzkumu, laboratoře a výzkumná centra. V každé komunitě může být neomezený počet podřízených míst a neomezený počet sbírek. Každá sbírka může obsahovat neomezený počet položek.

Online databáze AMU

Jstor

JSTOR představuje rozsáhlou online databázi plných textů odborných vědeckých časopisů z oblasti společenských věd a humanitních studií. AMU má aktuálně předplacenu kolekci Arts & Sciences III, v níž naleznete přes 200 titulů zejména z oblasti uměnovědných studií a muzikologie, několik časopisů je zaměřeno také na performativní umění a filmová studia. Seznam titulů naleznete na tomto odkazu (seznamem je nutno listovat), patří mezi ně mimo jiné: Journal of the Royal Musical Association, Musical Quarterly, The Musical Times, Art Journal, Cinema Journal, Film Quarterly, Theatre Journal, PAJ: A Journal of Performance and Art, Performing Arts Journal.

Routledge Performance Archive


AMU děkuje za bezplatnou podporu studentských přístupů do zvukové databáze Soundsnap
 

Online databáze DAMU

Online Databáze FAMU

Online databáze HAMU

 

 


.