Akademie múzických umění v Praze je se svými zhruba 1 500 studenty největší uměleckou školou v České republice. Svým studentům nabízí rozvoj jejich talentu a prohlubování specifického osobnostního projevu v divadelních, filmových, hudebních a tanečních oborech.

AMU v kostce

Z historie AMU

Akademie múzických umění v Praze byla založena 27. října 1945 dekretem č. 127 prezidenta Edvarda Beneše "o zřízení vysoké školy Akademie musických umění v Praze". Prvním akademickým rokem se stal rok 1946/1947. V § 1 zmíněného dekretu se uvádí: „Tato vysoká škola má 4 odbory, a to odbor hudební, odbor dramatický, odbor taneční a odbor filmový.“ Postupem času se z některých odborů staly fakulty a Akademie múzických umění se zabydlela v centru Prahy v několika historicky cenných objektech. Filmová a televizní fakulta (FAMU) dnes sídlí v paláci Lažanských na nábřeží řeky Vltavy, Divadelní fakulta (DAMU) v Kokořovském paláci v Karlově ulici a Hudební a taneční fakulta (HAMU) ve dvou palácích na Malé Straně – Lichtenštejnském a Hartigovském. 


Věda a výzkum na AMU

Vědecká činnost je vedle umělecké činnosti jedním ze základních poslání Akademie múzických umění v Praze a v řadě oborů patří AMU k předním českým i evropským vědeckým pracovištím. Vědecké aktivity jsou rozvíjeny na všech třech fakultách AMU v individuálních, katederních i interdisciplinárních projektech. Mezi výzkumnými záměry dlouhodobě převažuje základní výzkum v oblasti uměnovědy, metodicky opřený nejčastěji o historický, antropologický či psychologický přístup. Jeho dominantními oblastmi jsou divadlo, hudba, tanec, film, fotografie, restaurování a moderní audiovizuální formy. Aplikovaný výzkum je na AMU soustředěn na specializovaných pracovištích na poli akustiky, optiky a restaurování i archivace audiovizuálního materiálu.  V posledních letech se kromě toho stále důrazněji prosazuje výzkum prostřednictvím umění či výzkum založený na propojení teorie s praxí. .