Knihovny

Knihovny AMU získávají, zpracovávají, uchovávají a zpřístupňují specializované dokumentové fondy a vytvářejí nezbytné informační a studijní zázemí pro realizaci pedagogického procesu a pro rozvoj samostatné odborné, vědecké a umělecké práce pedagogů a studentů AMU.

Knihovna DAMU
Knihovna FAMU
Knihovna HAMU

Knihovna DAMU 
(divadelní fakulty AMU)

adresa: Karlova 26, Praha 1
telefon: 234 244 228


Knihovna FAMU 
(filmové a televizní fakulty AMU)

adresa: Smetanovo nábřeží 2, Praha 1
telefon: 234 244 312


Knihovna HAMU 
(hudební a taneční fakulty AMU)

adresa: Malostranské nám. 13, Praha 1
telefon: 234 244 191.