prof. Mgr. Jan HANČIL

Prorektor pro mezinárodní vztahy, tvůrčí činnost a styk s absolventy a veřejností

E-mail: jan.hancil@amu.cz
Web: www.amu.cz
Phone: 234 244 507

Workplace:
  • Katedra autorské tvorby a pedagogiky

Courses here
FOTO

Accomplishments & CV

2021

Přidejte nový záznam ...


Publication and creative activities

Publikační činnost v posledních 5 letech:

Zdeněk A. Tichý a Jan Hančil (2023): ...co víc dramaturg potřebuje? Rozhovor s dramaturgem a pedagogem Miloslavem Klímou, Divadelní revue 1/2023

Jan Hančil (2022): Autorské herectví jako dialog (2022) Recenzovaná studie https://www.autorskeherectvi.cz/post/hancil-jan-autorske-herectvi-jako-dialog-2022

Jan Hančil (2021): Recepce Brechta v Británii a v Americe in Problém Brecht II - Jinde, vydalo NAMU a KANT, 2021.

Jan Hančil (2018): Between acting and authorship: authorial acting at the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague (DAMU), Stanislavski Studies, DOI:

10.1080/20567790.2018.1437957

Jan Hančil: Mezi autorstvím a herectvím: k herecké propedeutice na Katedře autorské tvorby a pedagogiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze in Tendence v současném herectví a herecké pedagogice, JAMU, 2017

Jan Hančil (2017): Dvě knihy o pedagogice herectví, Theatralia No.2/2017 (Volume 20), s. 133-137 Masarykova universita.

Jan Hančil a Hana Malaníková: Herecká propedeutika mezi autorstvím a herectvím – 10 let umělecko pedagogického výzkumu v projektové výuce na Katedře autorské tvorby a pedagogiky. Brkola, Praha, 2016

Jan Hančil: Herectví a charisma in Sláva a bída herectví, edice DISK, velká řada, KANT 2013

Jan Hančil (2012): Mluví ‚stanislavskij‘ anglicky? – studie o putování Stanislavského idejí a Systému na západ (DISK 42, 2012)

Tvůčí činnost v posledních 5 letech:

Režie a spoluautorství autorských tvůrčích projektů na Katedře autorské tvorby a pedagogika DAMU

2018 Dies Irae

2017 Seagul (spolu s H. Malaníkovou)

2017 Procreation sonnets (spolu s H. Malaníkovou)

2016 Tak to nebélo aneb Maryša (spolu s H. Malaníkovou)

2016 Rozloučení s Pepinou (spolu s H. Malaníkovou)

2015 Nataša aneb Tři sestry v kostce (spolu s H. Malaníkovou)

2015 Cestou k lidem (spolu s H. Malaníkovou)

2014 Práce

2014 Nebe na zemi (spolu s H. Malaníkovou)

2014 Matka (spolu s H. Malaníkovou)

2013 Duch místa


.