Territories of art doctoral conference

Territories of Art is a scholarly conference for the doctoral students of Czech and Slovak art schools organised by AMU annually since 2014. The individual editions are not themed; both the presentation and the debate parts of the conference offer up-and-coming researchers from among both artists and art scholars a venue for finding new discussion frameworks and thematic context in methodologically similar blocks.

PROFESSIONAL SUPPORT

Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.

Head of Centre for doctoral studies

E-mail: jindriska.blahova@amu.cz

Consultation hours:
Kdykoliv po domluvě

Further information: 2021-#Vedoucí Centra pro doktorská studia 2021-14#Odborná asistentka, Katedra filmových studií, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy 2021–15#Členka Oborové rady Katedry filmových studií FF UK 2020-#Členka Grantové komise FAMU 2020-#Členka Oborové rady doktorského programu FAMU 2018–16#Členka komise Odboru médií a audiovize, Ministerstvo kultury ČR 2016-#Předsedkyně Sdružení české filmové kritiky 2016-#Výkonná producentka Cen české filmové kritiky 2013-#Expertka Státního fondu kinematografie 2012–#Šéfredaktorka filmového časopisu Cinepur 2011#Bolzanova cena, Univerzita Karlova v Praze, Nejlepší doktorská práce v oblasti humanitních studií 2010#Doktorát v oboru filmová historie, University of East Anglie/Velká Británie a Univerzita Karlova v Praze
Contact detail
FOTO Mgr. Jindřiška BLÁHOVÁ, Ph.D.

Administration support

Mgr. Karolína Vinická

Project manager

E-mail: karolina.vinicka@amu.cz
Contact detail
No picture


.